Police Badges - Book3 - United Kingdom - Malaysia

 
Malaysia - ha3505

Pulau Pinang Police - A:3505 - $ 25.00Malaysia - ha3651

Malaysia Auxiliary Police - A:3651 - $ 25.00 - SOLDMalaysia - ha3652

Malaysia Police - A:3652 - $ 25.00Malaysia - hx0881

Malaysia Police - X:881 - $ 25.00